Event

English Conversation Class (ESL/ENL) - Adults at Raritan Library

Image

Photo: Tima Miroshnichenko

Share this post!

English Conversation Class (ESL/ENL) - Adults 

Practice your English speaking skills without stress.

This class uses interesting topics and fun activities to improve pronunciation, increase fluency, and introduce new vocabulary.

Participants must have a working understanding of English.

Practica tus habilidades para hablar inglés sin estrés.

Esta clase utiliza temas interesantes y actividades divertidas para mejorar la pronunciación, aumentar la fluidez e introducir nuevo vocabulario.

Sanayin ang iyong mga kasanayan sa pagsasalita ng Ingles nang walang stress.

Gumagamit ang klase na ito ng mga kawili-wiling paksa at nakakatuwang aktibidad upang mapabuti ang pagbigkas, pataasin ang katatasan, at ipakilala ang bagong bokabularyo.

Date:

Tuesday, November 29, 2022

Raritan Library
Raritan, NJ
United States

I'm interested
I disagree with this
This is unverified
Spam
Offensive

Replies